Thursday, 11 August 2011

ASID SULFURIK

 PEMBUATAN ASID SULFURIK
Nama proses pembuatan asid sulfurik ialah : Proses sentuh
Carta alir berikut meringkaskan proses penghasilan asid sulfurik:
3 peringkat penghasilan asid sulfurik boleh dihuraikan seperti berikut berdasarkan carta alir di atas :KEGUNAAN ASID SULFURIK :

KESAN PENCEMARAN ALAM SEKITAR DALAM PEMBUATAN ASID SULFURIK:


No comments:

Post a Comment

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...