Tuesday, 2 August 2011

ALKENA

Keluarga sebatian karbon yang kedua yang kita akan bincangkan ialah alkena :
Dalam keluarga ini ciri-cirinya ialah:

1. Siri homolog : alkena

2. Hidrokarbon tak tepu

3. Menpunyai ikatan ganda dua

4. Kumpulan berfungsi : C=C

5. Formula am : CnH2n             (n = 2,3……)                             

# Keluarga alkena mempunya 9 orang ahli utama iaitu nama manja berdasarkan kedudukan anak dalam keluarga dan akan di bin kan dengan "ena", DNA ditulis berdasarkan formula am bergantung pada kedudukan anak dalam keluarga.. Anak alkena hanya 9 kerana anak yang pertama mati dalam kandungan kerana tidak boleh membawa gen ikatan ganda dua :
Jadi.... disimpulkan bagi keluarga alkena :

SIFAT FIZIK = SIFAT FIZIKAL YANG DAPAT DISUKAT
Sifat fizik ahli keluarga alkena berubah apabila :
semakin bertambah kedudukan anak = bilangan atom karbon sifat fiziknya juga berubah.... 
SIFAT KIMIA = DNA
ahli keluarga alkEna SAMA  sifat kimianya SAMA iaitu :No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...