Saturday, 25 June 2011

PEMINDAHAN ELEKTRON PADA SATU JARAK

pemindahan elektron pada satu jarak = elektron dipindahkan daripada agen penurunan kepada agen pengoksidaan.

AGEN PENURUNAN = MENGALAMI PENURUNAN = KEHILANGAN ELEKTRON
AGEN PENGOKSIDAAN = MENGALAMI PENURUNAN = MENERIMA ELEKTRON

CONTOH 1 :
AGEN PENURUNAN = MENGALAMI PENURUNAN = KEHILANGAN ELEKTRON = Ferum(II) sulfat
AGEN PENGOKSIDAAN = MENGALAMI PENURUNAN = MENERIMA ELEKTRON = Air bromin



CONTOH 2 :
AGEN PENURUNAN = MENGALAMI PENURUNAN = KEHILANGAN ELEKTRON = kalium iodida 
AGEN PENGOKSIDAAN = MENGALAMI PENURUNAN = MENERIMA ELEKTRON = kalium manganat (VII) berasid 





CONTOH 3 :
AGEN PENURUNAN = MENGALAMI PENURUNAN = KEHILANGAN ELEKTRON = Ferum (II) sulfat 
AGEN PENGOKSIDAAN = MENGALAMI PENURUNAN = MENERIMA ELEKTRON = kalium dikromat (IV)






 video di bawah adalah antara gelagat pelajar kesayanganku 5ST 2011 menjalankan eksperimen pemindahan elektron pada satu jarak.

video


video
video
video

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...